Medlemsskap

Bli medlem i klubben

Att bli medlem i klubben kostar för närvarande 250:-/år plus 50:- i inträdesavgift.

 

Vill Du bli medlem?

Kontakta kassören och meddela namn, adress, telefon och ev. fordonsinnehav.

Eller skriv ovanstående uppgifter på ett inbetalningskort och betala till postgiro: 789060-1

 

Sixten Nilsson

Kansasgatan 12

593 41 Västervik

 

Telefon: 0490-160 44

E-mail: kansas212@telia.com

Nyheter

 

Forum

 

Besök vårt fina forum!

Där kan ni skriva frågor, tipsa om evenemang mm. och det är gratis att använda.

Forumet har nu ca. 300 medlemmar,

Ju fler vi blir desto bättre fungerar det.

Varmt välkommen du med!